Muistikerho

Muistikerho joka toinen maanantai klo 14 Sakunkulmassa.

Ohjaajana toimii Sari Mykrä puh. 050 569 3989

Kerhon tarkoitus on ylläpitää muistitoimintoja ja virkeyttä.2000-luvun taitteessa kansallisissa senioriyhdistyksissä alettiin kiinnittää huomiota ikäihmisten muistin heikkenemiseen ja etsittiin keinoja, joilla muistia voitaisiin ylläpitää ja kehittääkin.

Kerhon toiminta on ollut hyvin monipuolista käsittäen luentoja, pelejä, leikkejä ja ongelmien, ristikoiden sekä  sudokujen ratkaisemista, Pienet voimistelu- liikkeet ja vesihörpyt kuuluvat niinikään toimenkuvaan.