Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Uudessakaupungissa

Vanhusneuvosto 

Yhdistyksemme jäsenet neuvostossa:   

Marketta Suoja-Sjöblom (vanhusneuvoston puheenjohtaja) p. 050 583 9296, marketta.suoja-sjoblom@fimnet.fi

Risto Heikkala (varajäsen)

Alueellisesti Varsinais-Suomen piirin alueella 

Piirimme Varsinais-Suomen Kansallinen Senioripiiri -- tekee yhteistyötä muiden seniorijärjestöjen kanssa ja on yhteydessä kansanedustajiin.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.